Zabiegi z użyciem kwasu hialurowego

Modelowanie nosa

Po miejscowym znieczuleniu miejsca zabiegowego lekarz wprowadza kwas hialuronowy za pomocą cienkiej igły w odpowiednio dobrane miejsca, tak by osiągnąć pożądany efekt, a następnie modeluje kształt nosa, co przypomina ugniatanie modeliny.

Metamorfoza kształtu nosa osiągana jest bezpośrednio po zabiegu. Po 2 tygodniach od pierwszej wizyty umawiana jest wizyta kontrolna na której omawiamy efekt zabiegowy oraz korygujemy. Efekty utrzymują się ok. 1 roku.

Wskazania do zabiegów
  • Niesymetryczny nos
  • Garbek na nosie
  • Nierówności grzbietu nosa
  • Zbyt duża wklęsłość nosa
  • Ubytki i krzywizny w kształcie nosa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.