Henna pudrowa + geometria brwii

Program szkolenia:
Definicja zabiegu henna pudrowa brwi.
Przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
Tworzenie stanowiska pracy: preparaty, akcesoria.
Charakterystyka produktów ellebana.
Przygotowanie kosmetyczki i klientki do wykonania zabiegu.
Wykonanie pomiaru brwi wraz z architekturą oraz kształtem brwi.
Nauka rysunku, mierzenie proporcji przy pomocy miarki.
Dopasowanie koloru i intensywności henny do oprawy oka klientki.
Specyfika wykonania zabiegu henna pudrowa.
Wykonanie zabiegu henny pudrowej z efektem ombre.
Wykonanie regulacji brwi.
Zalecenia pozabiegowe dla klientki.

Pracujemy na produktach marki ellebana.
W cenę wliczone są: certyfikat, poczęstunek, napoje, materiały do pracy.

Cena szkolenia: 1200 zł (6h)
Szkolenie prowadzi: lic. Kosm. Patrycja Rakowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.