Mezoterapia mikroigłowa

Kurs mezoterapia mikroigłowa pozwoli kursantom zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wykonywania zabiegu metodą derma-pen. Kursanci zapoznają się z zasadami bezpiecznego wykonywania zabiegu, wykorzystywanymi produktami oraz urządzeniami. Podczas szkolenia kursanci dowiedzą się jak dobrać właściwą długość igieł, aby uzyskać zamierzony efekt.

Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
 • zasady bhp obowiązujące w gabinecie kosmetycznym
 • prezentacja budowy, działania i zastosowania urządzeń do mezoterapii
 • omówienie prawidłowej obsługi urządzeń
 • zapoznanie się z wskazaniami i przeciwwskazaniami do zastosowania tego zabiegu
 • zasady doboru odpowiednich parametrów, jak i preparatów do zabiegu
 • prezentacja prawidłowej kolejności czynności wykonywanych podczas zabiegu
 • omówienia najważniejszych aspektów rozmowy z klientką oraz zasad postępowania po wykonanym zabiegu
 • zapoznanie z regułami dotyczącymi częstotliwości przeprowadzania zabiegów
 • zasady łączenia tego zabiegu z innymi zabiegami kosmetycznymi
 • omówienia kolejnych etapów przez trenera, który wykonuje zabieg pokazowy na modelce
 • ocena skóry i dobór odpowiedniej metody
 • prawidłowe przygotowanie skóry do wykonania nakłuć
 • praktyczne ćwiczenia na modelkach obejmujące wykonanie zabiegu mezoterapii.

Czas trwania: 5h
Cena szkolenia: 1000 zł
W cenę wliczone są: certyfikat, poczęstunek, napoje, materiały do pracy.
Szkolenie prowadzi: lic. Kosm. spec. Med. Estetycznej Patrycja Rakowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.