Manicure hybrydowy pod skórki
(manicure kombinowany)

Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
 • zasady higieny
 • choroby paznokci, zarys
 • budowa paznokcia naturalnego
 • omówienie manicure frezarkowego
 • omówienie właściwości frezów używanych do pracy + ich odpowiedni dobór
 • demonstracja prawidłowego wykonania manicure frezarkowego z idealną aplikacją hybrydy pod skórki
 • typy naturalnej płytki paznokcia
 • wykonanie manicure frezarkowego
 • poprawne przygotowanie płytki
 • prawidłowa aplikacja hybrydy „pod skórki”
 • praca na modelce (modelka przyjeżdża z kursantką we własnym zakresie)

W cenę wliczone są: certyfikat, poczęstunek, napoje, materiały do pracy.
Grupy max 3 osobowe
Cena szkolenia : 550 zł (8h)
Szkolenie prowadzi lic. Kosm. Joanna Brumirska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.