Przedłużanie rzęs metodą 1:1

Przedłużanie rzęs metodą 1 do 1 polega na doklejaniu jednej rzęsy sztucznej do jednej prawdziwej – w ten sposób można osiągnąć efekt naturalnego zagęszczenia, przyciemnienia i wydłużenia rzęs. Aby utrzymać rezultat zabiegu, należy powtarzać zagęszczanie mniej więcej co 4 tygodnie.

Program kursu:
Zasady sterylizacji i higieny
Organizacja stanowiska pracy
Rodzaje penset
Rodzaje rzęs
Materiały potrzebne do pracy
Ćwiczenia na sztucznych główkach
Praktyka na modelce

Kurs z przedłużania rzęs metodą 1:1 składa się z w 10% z części teoretycznej i aż w 90% z części praktycznej

Czas trwania: 8h
Cena szkolenia: 1500 zł

W cenę wliczone są: certyfikat, poczęstunek, napoje, materiały do pracy.
Szkolenie prowadzi: lic. Kosm. Patrycja Rakowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Nazwa operacji: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Chata Kociewia”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.